TÖRTÉNELEM

ALSÓBODOK - Nyitra vármegye
ALSÓŐR - Vas vármegye
ANDRÁSFALVA - Bukovina
BAKONYBÉL - Veszprém megye
BALATONHENYE - Veszprém megye
BORI - Hont vármegye
BÉD - Nyitra vármegye
BÖDEHÁZA - Zala megye
BŐS - Pozsony vármegye
CSALLÓKÖZNÁDASD - Pozsony vármegye
CSANÁDAPÁCA - Békés megye
CSILIZNYÁRAD és SZAP - Győr vármegye
CSÍKSZENTDOMOKOS - Csík vármegye
CSÓKFALVA (Hármasfalu) - Maros-Torda vármegye
DEBRECENI ERDŐSPUSZTÁK - Hajdú-Bihar megye
DECS - Tolna megye
DEÁKI - Pozsony vármegye
DOBRONHEGY - Zala megye
EGERSZALÓK - Heves megye
EGYHÁZASKOZÁRI TELEPESEK - Baranya megye
EPERJES - Sáros vármegye
FELSŐPULYA - Sopron vármegye
FÖLDEÁK - Csongrád megye
FÜZESGYARMAT - Békés megye
GELSE - Zala megye
GELSE - Zala megye - 2
GERENCSÉR - Nyitra vármegye
GYERGYÓDITRÓ - Csík vármegye
GYIMESKÖZÉPLOK - Csík vármegye
GYULAKÚTA - Maros-Torda vármegye
GYÖNGYÖSPATA - Heves megye
GYÖNGYÖSSOLYMOS - Heves megye
GÁVAVENCSELLŐ - Szabolcs megye
GÍMES - Nyitra vármegye
HADIKFALVÁRÓL - 1. (Menekülés)
HADIKFALVÁRÓL - 2. - (Bácskában)
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY - Hajdú-Bihar megye
HAJDÚSZOBOSZLÓ - Hajdú-Bihar megye
HANVA - Gömör vármegye
HERCEGKÚT - Borsod-Abaúj-Zemplén megye
HORTOBÁGYI GULYÁSOK - Hajdú-Bihar megye
HOSSZÚHETÉNY - Baranya megye
HÓDMEZŐVÁSÁRHYELY - Csongrád megye - CSORCSÁN SZŰCS IMRE versei
IPOLYBALOG - Hont vármegye
IPOLYFÖDÉMES - Hont vármegye
IPOLYNYÉK - Hont vármegye
KALOTASZENTKIRÁLY - Kolozs vármegye
KARÁD - 2. - Somogy megye
KECSŐ - Gömör és Kishont vármegye
KEMÉNFA - Zala megye
KILIMÁN és ANDORHÁZA - Zala megye
KOLON - Nyitra vármegye
KÁPOLNÁSFALU - Udvarhely vármegye
KÉSMÁRK és környéke - Szepes vármegye
KÖRÖSFŐ - Kolozs vármegye
LŐCSE - Szepes vármegye
MADÉFALVA - Csík vármegye
MAGYARBIKAL - Kolozs vármegye
MAGYARCSÜGÉS - Csík vármegye
MAGYARLUKAFA - Baranya megye
MESZTEGNYŐ - Somogy megye
MINDSZENTKÁLI BÖLCSEK - Veszprém megye
MOLDVAI CSÁNGÓ PANASZOK - Moldva
MÁLYINKA - Borsod megye
MÁRTÉLY - Csongrád megye
MÁRÉFALVA - Udvarhely vm. - Simon Benedek
MÁRÉFALVA - Udvarhely vármegye - 1
MÁRÉFALVA - Udvarhely vármegye - 2
MÁTRANOVÁK - Nógrád megye
NAGYSZALÁNC - Abaúj-Torna vármegye
NASZVAD - Komárom vármegye
NYITRAGESZTE - Nyitra vármegye
NYÁRSZÓ - Kolozs vármegye
PALIN és OROSZTONY - Zala megye
PALÁST - Hont vármegye
PERED - Pozsony vármegye
POGRÁNY - Nyitra vármegye
POPRÁD - Szepes vármegye
PÜSPÖKLADÁNY - Hajdú-Bihar megye -1.
RESZNEK - Zala megye
SALOMVÁR - Zala megye
SZALÓC - Gömör és Kishont vármegye
SZENTGÁL - Veszprém megye
SZILVÁSSZENTMÁRTON - Somogy megye
SZÉKELYSZENTISTVÁN - Maros-Torda vármegye
TEKERŐPATAK - Csík vármegye
TORNAGÖRGŐ - Abaúj-Torna vármegye
TÖRÖKKOPPÁNY - Somogy megye
VICSÁPAPÁTI - Nyitra vármegye
VÁGFARKASD - Nyitra vármegye
VÁGHOSSZÚFALU - Nyitra vármegye
VÁMOSSZABADI - Győr-Sopron megye
VÁRKONY és CSALLÓKÖZNYÉK - Pozsony vármegye
ZALASZOMBATFA - Zala megye
ZSÉRE - Nyitra vármegye
ÚJBARS és MAROSFALVA - Bars vármegye